tai-ung-dung-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

Tải ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu cho điện thoại Android

Go Backup Pro là ứng dụng sao lưu phục hồi dữ liệu toàn diện với nhiều tính năng đang được nâng cấp. Tải ứng dụng cho điện thoại Android của bạn để bạn có thể sao lưu danh bạ, tin nhắn, ứng dụng… Phiên bản này đã được bẻ khóa hoàn toàn, sử dụng được mọi tính năng. Ứng dụng Go Backup Pro sử dụng đơn giản , nhanh , ổn định và rất an toàn.

Tải ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu cho điện thoại Android tại đây:

 ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu

Hình ảnh về ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu :

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

Ứng dụng có 2 phần chính là Sao Lưu và Phục hồi

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

Ứng dụng sao lưu rất dễ sử dụng bạn chỉ cần đánh dấu vào phần bạn muốn sao lưu và ấn bắt đầu

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

tai-ung-dung-sao-luu-phuc-hoi-du-lieu-cho-dien-thoai-android

Phần cài đặt của ứng dụng có nhiều tính năng và đã được việt hóa toàn bộ.

Mô tả ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu cho điện thoại Android:

Sao lưu tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn, tin nhắn và các ứng dụng. Đơn giản, nhanh, ổn định, an toàn.
Ứng dụng sao lưu chính thức được phát triển bởi GO Dev team.

Các tính năng chính  ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu:
Địa chỉ liên lạc, sao lưu, tin nhắn, thiết lập GO phóng, thiết lập hệ thống và các ứng dụng;
-Sao lưu dữ liệu ứng dụng (nhu cầu ROOT);
-Ẩn gây phiền nhiễu giao diện cài đặt ứng dụng khi khôi phục ứng dụng (nhu cầu ROOT);
-Cloud sao lưu hỗ trợ, đồng bộ với Dropbox.

Tải ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu cho điện thoại Android tại đây:

 ứng dụng Sao Lưu Phục hồi dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>